על מכון רוטנברג

המרכז לפסיכולוגיה יהודית


מטרת המכון היא לקדם הפצה של מודל לפסיכולוגיה יהודית, ככלי תרפויטי בעל עוצמה וכתפיסה קהילתית חינוכית כוללת של החברה.

לאחר שלושים שנות מחקר, עשרה ספרים ואין ספור מאמרים, פרופ' מרדכי רוטנברג מהאוניברסיטה העברית, מהמובילים בתחומו יצר לראשונה תיאוריה עקבית וברורה של פסיכולוגיה יהודית. בשנת תשס"ט - 2009 הוענק לפרופ' מרדכי רוטנברג מהאוניברסיטה העברית בירושלים פרס ישראל בתחום חקר העבודה הסוציאלית על יצירת מודל של פסיכולוגיה יהודית.

קורסים להכשרה, סמינרים, ימי עיון ופרסומים הם חלק מהכלים שבאמצעותם מקדם המכון את התפיסה של פסיכולוגיה יהודית אותה פיתח פרופ' רוטנברג.

המכון נוסד בשנת 2006 לזכרו של בעז רוטנברג, בנם של מרדכי ונעמי, אשר נפל בעת שירותו הצבאי במהלך פעילות מבצעית.

מכון רוטנברג מקיים בשיתוף עם בית מורשה בירושלים, קורס דו שנתי לאנשי מקצוע מתחום מדעי החברה (עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ויועצים חינוכיים), קורס בו המשתתפים רוכשים רקע תיאורטי וכלים פרקטיים לשימוש בפסיכולוגיה יהודית בעבודתם הטיפולית. כמו כן המכון מקיים ערב עיון שנתי לציבור הרחב העוסק בהיבטים שונים של הפסיכולוגיה היהודית.

בנוסף לתוכניות המקצועיות הללו ומתוך הבנה בצורך לקדם את המודל הפסיכולוגי של צמצום-ערבים הרוטנברגית בזירה האקדמית, בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית החליט לאחרונה לייסד מסלול של רווחה ויהדות בשנה האקדמית 2008\9.

המודל מבוסס על ההכרה שמאחורי כל תפיסה פסיכולוגית ותיאוריה סוציולוגית עומדת תיאולוגיה, והתרבות והדת של חברה כמו גם החינוך הנובע מהם, ארוגים בתוך התיאוריות הפסיכולוגיות.

ליהדות ולמסר של מונותיאיזם אתי ישנה השפעה מרחיקת לכת על העולם המערבי. פרופ' רוטנברג יצר מודל של פסיכולוגיה יהודית בהבאת התרבות היהודית העשירה ורבת הגוונים לתוך הזירה הציבורית.

השפה של פסיכולוגיה מערבית כיום מבוססת על תפיסות אגוצנטריות, אינדיבידואליסטיות תוך הדגשת העצמי, שחדרו והתפשטו בחברה המערבית. הסימפטומים בהם התפיסות הללו באים לידי ביטוי הם בדידות, ניכור, יחסי יריבות ומאבקי כוח.

עבודת חייו של פרופ' רוטנברג מציעה גישה אלטרנטיבית שתוכל להביא לשינוי רדיקאלי בשפה הפסיכולוגית של החברה המערבית ולתרום להבראת הסימפטומים הללו.

בהתבסס על מסורת יהודית של עזרה לזולת והשיטה התלמודית של ריבוי פרשנויות על התורה, פרופ' רוטנברג איתר את העקרונות הפסיכולוגים הנמצאים בספרות חז"ל והמדרש, ובעיקר בחסידות הקבלית שמתוכה צמחה הפרדיגמה של הצמצום. המודל מבוסס על רעיון הצמצום האלוהי על פיו האל מפנה מקום לבריאה. רעיון זה מהווה מודל פסיכולוגי וסוציולוגי המתייחס לקשר בין האדם וזולתו.

מודל הצמצום מקדם תפיסה פסיכולוגית וסוציולוגית ייחודית המהווה ביטוי של התפיסה התלמודית "כל ישראל ערבים זה בזה". תפיסה זו מציעה אלטרנטיבה לתפיסה האגוצנטרית והאינדיבידואליסטית שחדרה לחברה המערבית. לתפיסה של "צמצום - ערבים" יש משמעות יישומית רבה בעולם של תרפיה קלינית, שדה החינוך כמו גם לכל השפה בחברה המערבית.
מכון רוטנברג
מכון רוטנברג רח' הרב הרצוג 75 ירושלים 9262226 טל: 02-6241998   פקס: 02-563-0007

בניית אתרים רביון   Rivyon.com