תרומה ושותפות בקידום המכון


למכון רוטנברג אישור לפי סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה לעניין תרומה למוסד ציבורי
מס. עמותה: 580467405מכון רוטנברג
מכון רוטנברג רח' הרב הרצוג 75 ירושלים 9262226 טל: 02-6241998   פקס: 02-563-0007

בניית אתרים רביון   Rivyon.com