תוכנית לימודי תעודה במכון רוטנברג


בתחילת שנת הלימודים תש"פ ייפתח המחזור החמישה עשר ללימודי תעודה ביסודות הפסיכולוגיה יהודית וכן הקורס ללימודים מתקדמים עבור מסיימי קורס היסודות בפסיכולוגיה יהודית. הקורסים מיועדים לעוסקים בטיפול ובחינוך- פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, יועצים חינוכיים וכדו'. הלימודים מתקיימים במרכז חיבה, רחוב הרצוג 75, ירושלים.

לבירור פרטים

לימודי תעודה ביסודות הפסיכולוגיה היהודית

התכנית מורכבת משני קורסים בכל סמסטר בימי שני אחה"צ

סמסטר א':
 • ארבעת המימדים של תורת הצמצום (יום ב' 16:30 - 18:00)
  הקורס יעסוק בארבעת המימדים של תורת הצמצום עפ"י גישתו של פרופ' רוטנברג המתבססת על החסידות והקבלה כרעיון המשגתי וככלי טיפולי: הבין דורי, הבין אישי, התוך אישי והעל אישי.
  מוגש ע"י פרופ' רוטנברג וד"ר מיכל פכלר.
 •  החסידות כמקור לפסיכולוגיה היהודית (יום ב' 18:15 - 19:45)
  הקורס יעסוק בפסיכולוגיה היהודית-חסידית ממקורותיה תוך אינטגרציה עם תורת הצמצום של פרופ' רוטנברג.
  מוגש ע"י ד"ר ברוך כהנא.
סמסטר ב':
 • יסודות התהליך הטיפולי – חינוכי: הרצאה עיונית (ימי ב', 16:30 - 18:00)
  הקורס יעסוק בהבנת התהליך הטיפולי -חינוכי על פי גישת הצמצום של רוטנברג והצגת סוגיות רוטנברגיות- חסידיות המדגימות תהליך של שבירה ותיקון ושל דיאלקטיקה ודיאלוגיה.
  מוגש ע"י ד"ר מיכל פכלר, זיוה ברכה גדרון והרב רונן בן דוד.
 • יסודות התהליך הטיפולי – חינוכי: הדרכה יישומית (יום ב' 18:15 - 19:45)
  מטרת הקורס להמחיש ולהפנים את השלבים השונים בתהליך הטיפולי חינוכי של שבירה ותיקון ושל דיאלקטיקה ודיאלוגיה, זאת באמצעות הצגות מקרה על ידי התלמידים והדרכת הצוות על פי גישת הצמצום של רוטנברג.
  מוגש ע"י ד"ר מיכל פכלר, זיוה ברכה גדרון, ד"ר ברוך כהנא והרב רונן בן דוד.
בסוף השנה תוענק למשתתפים תעודה ביסודות הפסיכולוגיה היהודית לפי גישת הצמצום של רוטנברג.

לימודים מתקדמים בפסיכולוגיה יהודית

תוכנית מתקדמים חדשה המשלבת לימוד עיוני והדרכתי לצד ליווי מקצועי קבוצתי ואישי. התוכנית מורכבת משני קורסים בסמסטר א' וליווי מקצועי קבוצתי ואישי בסמסטר ב'.
התוכנית מיועדת לאנשי טיפול וחינוך שהשתתפו בתוכנית יסודות בפסיכולוגיה יהודית שנה א'.

סמסטר א':
 • היתרון שבחסרון - מודל התפתחותי של הצמצום: הרצאה עיונית ( יום ג' 17:00-18:15)
  הקורס יעסוק בהבנת המודל ההתפתחותי של גישת הצמצום של רוטנברג והצגת סוגיות רוטנברגיות- חסידיות המדגימות תהליך התפתחותי מדיאלקטיקה בין דורית לדיאלוגיה על אישית דרך ארבעת המימדים של הצמצום.
  מוגש ע"י ד"ר ברוך כהנא, ד"ר מיכל פכלר, ד''ר בני פלדמן, זיוה ברכה גדרון ומרום גורין.
 • היתרון שבחסרון - מודל התפתחותי של הצמצום: הדרכה יישומית (יום ב' 18:15-19:45)
  מטרת הקורס להמחיש ולהפנים את השלבים השונים במודל ההתפתחותי של גישת הצמצום של רוטנברג - מדיאלקטיקה בין דורית לדיאלוגיה על אישית דרך ארבעת המימדים של הצמצום, זאת באמצעות הצגות מקרה על ידי התלמידים והדרכת הצוות על פי גישת הצמצום של רוטנברג.
  מוגש ע"י ד"ר ברוך כהנא, ד"ר מיכל פכלר, ד''ר בני פלדמן וזיוה ברכה גדרון.
סמסטר ב':
 • • ליווי מקצועי קבוצתי - במהלך הסמסטר יתקיימו מספר מפגשים קבוצתיים.
  מנחים בכירים של המכון ירצו בנושא יישום הגישה הרוטנברגית במגוון מסגרות טיפוליות – חינוכיות וידריכו את התלמידים בדרכים ליישום הגישה.
 • • ליווי מקצועי אישי במהלך הסמסטר יתקיימו מספר מפגשים אישיים.
  מנחים בכירים של המכון ילוו באופן אינדיבידואלי את התלמידים במטרה ללמוד ליישם את גישת הצמצום הרוטנברגית ולהתאים אותה באופן ספציפי למסגרת המקצועית אליה שייך כל תלמיד.
בסוף השנה תוענק למשתתפים תעודה בלימודים מתקדמים של הפסיכולוגיה היהודית לפי גישת הצמצום של רוטנברג.
בירור פרטים והרשמה נא להתקשר

ההרשמה לקורס:
בשיתוף
מכון רוטנברג
מכון רוטנברג רח' הרב הרצוג 75 ירושלים 9262226 טל: 02-6241998   פקס: 02-563-0007

בניית אתרים רביון   Rivyon.com