ספרים באנגלית

מאת פרופ' מרדכי רוטנברג


ניתן לרכוש את כל הספרים דרך הדואר מחנות הספרים "חברותא" בהנחה משמעותית. havrutabooks@gmail.com

List of books from Transaction Publishers, New Brunswick (USA)

  • Damnation and Deviance: the Protestant Ethic and the Spirit of Failure, 2003.
  • Hasidic Psychology: Making Space for Others, 2004.
  • Rewriting the Self: Psychotherapy and Midrash, 2004.
  • Between Rationality & Irrationality: The Jewish Psychotherapeutic System, 2005.
  • Creativity and Sexuality: A Kabbalistic Perspective, 2005.
  • The Trance of Terror: Psycho-Religious FundaMentalism: Roots and Remedies, 2006.

* All books are second editions with a new introduction by the author.מכון רוטנברג
מכון רוטנברג רח' הרב הרצוג 75 ירושלים 9262226 טל: 02-6241998   פקס: 02-563-0007

בניית אתרים רביון   Rivyon.com