מכון רוטנברג

המרכז לפסיכולוגיה יהודית


מכון רוטנברג - המרכז לפסיכולוגיה יהודית מקדם הפצה של מודל לפסיכולוגיה יהודית, ככלי תרפויטי בעל עוצמה וכתפיסה קהילתית-חינוכית כוללת של החברה.

לאחר שלושים שנות מחקר, עשרות ספרים ואין ספור מאמרים, פרופ' מרדכי רוטנברג מהאוניברסיטה העברית חתן פרס ישראל בתחום חקר העבודה הסוציאלית, מהמובילים בתחומו יצר לראשונה תיאוריה סדורה של פסיכולוגיה יהודית.

המכון מקיים קורסים להכשרה, סמינרים, ימי עיון ופרסומים באמצעותם הוא מקדם את משנת הפסיכולוגיה היהודית הלכה למעשה.
להרחבה


שירותי המכון

הצוות הבכיר במכון

מכון רוטנברג
מכון רוטנברג רח' הרב הרצוג 75 ירושלים 9262226

בניית אתרים רביון   Rivyon.com