מכון רוטנברג - המרכז לפסיכולוגיה יהודית

על מכון רוטנברג

המרכז לפסיכולוגיה יהודית


מטרת המכון היא לקדם הפצה של מודל לפסיכולוגיה יהודית, ככלי תרפויטי בעל עוצמה וכתפיסה קהילתית חינוכית כוללת של החברה.

לאחר שלושים שנות מחקר, עשרה ספרים ואין ספור מאמרים, פרופ' מרדכי רוטנברג מהאוניברסיטה העברית, מהמובילים בתחומו יצר לראשונה תיאוריה עקבית וברורה של פסיכולוגיה יהודית. בשנת תשס"ט - 2009 הוענק לפרופ' מרדכי רוטנברג מהאוניברסיטה העברית בירושלים פרס ישראל בתחום חקר העבודה הסוציאלית על יצירת מודל של פסיכולוגיה יהודית.

קורסים להכשרה, סמינרים, ימי עיון ופרסומים הם חלק מהכלים שבאמצעותם מקדם המכון את התפיסה של פסיכולוגיה יהודית אותה פיתח פרופ' רוטנברג.

המכון נוסד בשנת 2006 לזכרו של בעז רוטנברג, בנם של מרדכי ונעמי, אשר נפל בעת שירותו הצבאי במהלך פעילות מבצעית.

מכון רוטנברג מקיים בשיתוף עם בית מורשה בירושלים, קורס דו שנתי לאנשי מקצוע מתחום מדעי החברה (עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ויועצים חינוכיים), קורס בו המשתתפים רוכשים רקע תיאורטי וכלים פרקטיים לשימוש בפסיכולוגיה יהודית בעבודתם הטיפולית. כמו כן המכון מקיים ערב עיון שנתי לציבור הרחב העוסק בהיבטים שונים של הפסיכולוגיה היהודית.

בנוסף לתוכניות המקצועיות הללו ומתוך הבנה בצורך לקדם את המודל הפסיכולוגי של צמצום-ערבים הרוטנברגית בזירה האקדמית, בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית החליט לאחרונה לייסד מסלול של רווחה ויהדות בשנה האקדמית 2008\9.

המודל מבוסס על ההכרה שמאחורי כל תפיסה פסיכולוגית ותיאוריה סוציולוגית עומדת תיאולוגיה, והתרבות והדת של חברה כמו גם החינוך הנובע מהם, ארוגים בתוך התיאוריות הפסיכולוגיות.

ליהדות ולמסר של מונותיאיזם אתי ישנה השפעה מרחיקת לכת על העולם המערבי. פרופ' רוטנברג יצר מודל של פסיכולוגיה יהודית בהבאת התרבות היהודית העשירה ורבת הגוונים לתוך הזירה הציבורית.

השפה של פסיכולוגיה מערבית כיום מבוססת על תפיסות אגוצנטריות, אינדיבידואליסטיות תוך הדגשת העצמי, שחדרו והתפשטו בחברה המערבית. הסימפטומים בהם התפיסות הללו באים לידי ביטוי הם בדידות, ניכור, יחסי יריבות ומאבקי כוח.

עבודת חייו של פרופ' רוטנברג מציעה גישה אלטרנטיבית שתוכל להביא לשינוי רדיקאלי בשפה הפסיכולוגית של החברה המערבית ולתרום להבראת הסימפטומים הללו.

בהתבסס על מסורת יהודית של עזרה לזולת והשיטה התלמודית של ריבוי פרשנויות על התורה, פרופ' רוטנברג איתר את העקרונות הפסיכולוגים הנמצאים בספרות חז"ל והמדרש, ובעיקר בחסידות הקבלית שמתוכה צמחה הפרדיגמה של הצמצום. המודל מבוסס על רעיון הצמצום האלוהי על פיו האל מפנה מקום לבריאה. רעיון זה מהווה מודל פסיכולוגי וסוציולוגי המתייחס לקשר בין האדם וזולתו.

מודל הצמצום מקדם תפיסה פסיכולוגית וסוציולוגית ייחודית המהווה ביטוי של התפיסה התלמודית "כל ישראל ערבים זה בזה". תפיסה זו מציעה אלטרנטיבה לתפיסה האגוצנטרית והאינדיבידואליסטית שחדרה לחברה המערבית. לתפיסה של "צמצום - ערבים" יש משמעות יישומית רבה בעולם של תרפיה קלינית, שדה החינוך כמו גם לכל השפה בחברה המערבית.

בעז ישראל רוטנברג ז"ל

בעז ישראל רוטנברג ז"להבן הצעיר של מרדכי ונעמי רוטנברג. אח למיכל,יעל ועמי. נולד בארה"ב וחזר עם משפחתו לארץ בגיל תשעה חודשים לאחר סיום לימודי פוסט דוקטורט של פרופ' רוטנברג.

בעז היה אינדיבידואליסט שלא הלך אחרי העדר. הוא הכניס את נשמתו לכל מה שעשה ודבק במידת האמת. הוא שירת בחה"ן צנחנים. בשנת 1988, בתחילת האינתיפדה הראשונה, בעז נהרג בזמן שיחידת החה"ן ביצעה פעילות מבצעית נועזת ביריחו.

בעז השאיר רושם אדיר על משפחתו, חבריו, חניכיו ומפקדיו מהצבא בשל האופן שבו חי חיים מלאי שאלות וחקירות אמוניות ורגשיות ובשל הקשר האיתן והאוהב שקשר עם משפחתו. לזכרו, חבריו שתלו גן בסניף בני עקיבא בעמק המצלבה בו צמחו חי עצים כמספר שנותיו שברבות השנים הפכו תמירים ויפים כמוהו. מפקדו תיאר אותו כבעל משמעת אבסולוטית ששורשה בענווה, סבלנות וותרנות עילאית כלפי חבריו ומפקדיו, כאשר המשימה קודמת לנוחות אישית.

עפ"י תורת הצמצום של הפסיכולוגיה היהודית, בעז צמצם את עושר מחשבותיו ורגשותיו לתוך חי שנים בלבד. מתוך כך המשפחה בחרה להנציח את שמו באמצעות הקמת מכון רוטנברג - המרכז לפסיכולוגיה יהודית שבו לומדים את תורתו הפסיכולוגית של אביו, פרופ' מרדכי רוטנברג.

כשותפה להקמת מכון רוטנברג - המרכז לפסיכולוגיה יהודית על שמו של אחי היקר בעז ז"ל אני מצרפת בנימה אישית את הצמצום שלי כלפי אחי הצעיר, באמצעות מילים שכתבתי לאחר שנפרד מאתנו-

בעז אחי הקטן, איך העזת כך לחנך את אחותך הגדולה?
להפוך מילד טוב ירושלים לליצן של אלוקים?
לחיות באומץ והעזה, עם חוצפה כלפי שמיא וכלפי החבריא.
ללמד אותי שהחיים והמוות שניהם חלק בלתי נפרד מהחיים.
איך העזת ליהרג ואיך לא קרה לך כלום?
כמו השיח שמושרש ומשוחח עם העומדים סביבו ועם עצמו, מוצאת אני את עצמי משוחחת עמך בעז ומשוחחת עם עצמי. כמו גזע העץ האיתן, מחפשת אני משענת של יציבות ומוצאת אני שמסתעפים ממך ענפים ללא גבול של רשמים וזיכרונות, עצך מניב פרי. ומאמינה אני שכמו שעליו ופירותיו של העץ נושרים ושוב צומחים שנה אחר שנה, כך ימשיכו פירותיך להניב פרי תמיד.


יהי זכרך ברוך

מכון רוטנברג
מכון רוטנברג רח' הרב הרצוג 75 ירושלים 9262226 טל: 02-6241998   פקס: 02-563-0007

בניית אתרים רביון   Rivyon.com