טופס הרשמה ללימודי תעודה ביסודות הפסיכולוגיה היהודית שנת תשע"ט


 • *דמי הרשמה 450 ₪
  *דמי ההרשמה אינם מוחזרים. ידוע לי שסכום זה של 450 ₪ דמי הרשמה יקוזז מעלות ההשתתפות רק במידה ואתקבל לתכנית.
  עלות ההשתתפות בתכנית הינה 4,500 ₪ (כולל ספרי לימוד)
  נא להודיע לי כאשר יפתח הקורס למטפלים בילדים בסיכון בשיתוף עם מכון חרוב.
  לתשלום בכרטיס אשראי
  לתשלום בהעברה בנקאית למס' חשבון 409270466 שם החשבון: המרכז לפסיכולוגיה יהודית בנק הבינלאומי (31) סניף 013
  יש לשלוח את אישור ההעברה ל: jewishpsych@gmail.com. קבלת האישור (הכולל פרטים מלאים של המשלם) על ידינו מהווה תנאי לטיפול בהרשמה.
הודעה למועמדים שנתקבלו לתכנית תשלח במייל כולל קישור לסיום תהליך ההרשמה ולתשלום היתרה.
הודעה סופית על תאריך הארוע תשלח במייל.
מכון רוטנברג
מכון רוטנברג רח' הרב הרצוג 75 ירושלים 9262226 טל: 02-6241998   פקס: 02-563-0007

בניית אתרים רביון   Rivyon.com