מכון רוטנברג

המרכז לפסיכולוגיה יהודית

מכון רוטנברג - המרכז לפסיכולוגיה יהודית הוקם בשנת 2006 על מנת לקדם הפצה של מודל לפסיכולוגיה יהודית, ככלי תרפויטי בעל עוצמה וכתפיסה קהילתית-חינוכית כוללת של החברה.

לאחר שלושים שנות מחקר, עשרה ספרים ואין ספור מאמרים, פרופ' מרדכי רוטנברג מהאוניברסיטה העברית, מהמובילים בתחומו יצר לראשונה תיאוריה סדורה של פסיכולוגיה יהודית. בשנת תשס"ט - 2009 הוענק לפרופ' מרדכי רוטנברג מהאוניברסיטה העברית בירושלים פרס ישראל בתחום חקר העבודה הסוציאלית על יצירת מודל של פסיכולוגיה יהודית.

קורסים להכשרה, סמינרים, ימי עיון ופרסומים הם חלק מהכלים שבאמצעותם מקדם המרכז את משנת הפסיכולוגיה היהודית אותה פיתח פרופ' רוטנברג.

בהתבסס על מסורת יהודית של עזרה לזולת והשיטה התלמודית של ריבוי פרשנויות לתורה, איתר פרופ' רוטנברג את העקרונות הפסיכולוגים המצויים בספרות המדרש, בקבלה ובחסידות ודלה מהם את פרדיגמת הצמצום. המודל מבוסס על רעיון הצמצום האלוהי על פיו האל מפנה מקום לבריאה. רעיון זה מהווה מודל פסיכולוגי וסוציולוגי המתייחס לקשר בין האדם לעצמו ולזולתו.

שפת הפסיכולוגיה המערבית מבוססת על תפיסות אגוצנטריות, אינדיבידואליסטיות תוך הדגשת העצמי, שחדרו והתפשטו בחברה המערבית. הסימפטומים השליליים בהם התפיסות הללו באים לידי ביטוי הם בדידות, ניכור, יחסי יריבות ומאבקי כוח.

עבודת חייו של פרופ' רוטנברג מציעה גישה סיסטמטית אלטרנטיבית שתוכל להביא לשינוי רדיקאלי בשפה הפסיכולוגית של החברה המערבית ולתרום להבראת הסימפטומים הללו.
להרחבה
מכון רוטנברג
מכון רוטנברג רח' הרב הרצוג 75 ירושלים 9262226 טל: 02-6241998   פקס: 02-563-0007

בניית אתרים רביון   Rivyon.com