על אנטי קראות-קראית: רס"ג מול פרדסית דיאלוגית


מאת: פרופ' מרדכי רוטנברג

11.01.2021
פרופסור מרדכי רוטנברגבעוד שהרס"ג שהיה אחד מגדולי הפרשנים הימי ביניימיים נחשב כפלורליסט דרשני בגין ארבעה תנאים שניתן לבחור ביניהם לפי הצורך, לדעתי בחירת הפרשנות הרס"גית נשארת קראית כי לשיטתו יש לקבלת כאמת הבלעדית החדשה.
וכך הוא אומר: "כי מן הידוע באמיתות הדברים שכל דבר שנמצא במקרא הרי הוא כפשוטו זולתי מה שאי אפשר לפרשו כפשוטו מחמת אחת מארבע הסיבות כדלהלן:
1. מפני שהחוש דוחה אותו
2. שהשכל דוחה אותו
3. שיש מקרא מפורש הסותרו
4. שיש במסורת תנאי, נפרשהו פירוש המתאים לו" ((אמונות ודעות ע' ר"כ).
לעומת זאת הפרשנות הפרד"סית הרוטנברגית מאפשרת דו-קיום דיאלוגי בו זמני בין הפשט והסוד אף אם הם סותרים זה את זה בדומה לשיטת ה"אל-תקרי", ה"אלו ואלו" והמחלוקת לשם שמימית.


מכון רוטנברג
מכון רוטנברג רח' הרב הרצוג 75 ירושלים 9262226

בניית אתרים רביון   Rivyon.com