מאמר מרדכי


מאת: פרופ' מרדכי רוטנברג

01.12.2020
פרופסור מרדכי רוטנברג"ואת מאמר מרדכי (היונק את כוחו גם מהאל הפרסי מרדוך), אסתר עושה" (מגילת אסתר ב', כ') קרי, מבצעת כי רק בכוח העשיה של "האסתר אסתיר" והעוצמה הגלומה במגילה הגזורה מעולם הנגלה (אותן האותיות).
כך אם כותרת הסיפור קרויה "מגילת אסתר" המשמעות העולה כאן היא שמגילה מלשון עולם הנגלה מושגת רק בכוח השילוב בין עולם האסתיר פני (אסתר) והעולם הנגלה הגלום במונח מגילה.
ואימתי נזקקים לשילוב מנצח כזה? כאשר מתמלאים שני תנאים: 1) ניתנת הרשאה "להשמיד להרג ולאבד את כל היהודים" (שם ג', יג) ו2) וכאשר קיימת הימנעות של התנהגות הקרויה "מה יפית" באמצעיות "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה" (שם ג', ב'). וכל זאת מתמלא במובן האל תעשה ובמובן העשה לפי עיקרון ה"עת לעשות הפרו תורתיך" המתבטא בהופעתה של אסתר בעת נידתה לפני המלך כאשר היא באה אליו "לא כדת" (שם טז) הכולל גם את הניגוד לעקרונות הדת היהודית.
בהתאם מצווי שלושת העקרונות הטקטיים הנחוצים למיגור סכנת ההשמדה שהם
1.כל עוד שהמאפיין הדומיננטי של היהודים יתבטא ב"עם אחד מפוזר ומפורד....שדתיהם שונות מכל עם" (שם ג, ח) וכאשר התשובה למצב זה גלומה בצוויה של אסתר "לך כנוס את כל היהודים" (שם ד,טו) כמענה למצב.
2. בעיקרון ההיפוך של צווי קריאת טקסטים ופקודות, על ידי שימוש בעיקרון ה"ונהפוך הוא" (שם ט, א)
3. והסתפקות בניצחון חלקי של מנהיג המרד ("כי מרדכי היהודי...רצוי לרוב אחד"). קרי אין צורך להסכמה גלובלית אלא ברוב של הציבור שהיה קרוי בימינו דמוקרטי.


מכון רוטנברג
מכון רוטנברג רח' הרב הרצוג 75 ירושלים 9262226 טל: 02-6241998   פקס: 02-563-0007

בניית אתרים רביון   Rivyon.com